Асоциацията на бизнес клъстерите /АБК/

Kлъстер име Naziv        Асоциацията на бизнес клъстерите
Aдрес Adresa
Grad Grad                     София
Телефон Br.Telefona          +359 879 830 492
E-mail E-mail                  office@abclusters.org
Интернет адрес Internet adresa     www.abcclusters.org
Лице за контакт Kontakt osoba
Функция в клъстера Funkcija u klasteru
За клъстера:

Асоциацията на бизнес клъстерите /АБК/ е организация, която се стреми да обединява и защитава интересите на клъстерите в България.

АБК е основана през 2009 г. от водещи клъстери в страната. Към настоящия момент в Асоциацията членуват 16 клъстера от различни сектори: ИКТ, автомобили и електромобили, здраве и здравен туризъм, морска индустрия, мехатроника и автоматизация, текстилна индустрия, мебелна индустрия, хоризонтално интегрирани технологии и системи, брокери, куриери, зелен товарен транспорт.