“Клъстер информационни и комуникационни технологии”

Kлъстер име Naziv                   “Клъстер информационни и комуникационни технологии”
Aдрес Adresa                 Бул. Цариградско шосе, 7-ми км, БИЦ ИЗОТ, ет. 2, офис № 290
Grad Grad                     София,1784
Телефон Br.Telefona           +359 2 489 97 44; +359 2 489 50 76
E-mail E-mail                   office@ictcluster.bg
Интернет адрес Internet adresa     www.ictcluster.bg
Лице за контакт Kontakt osoba      1-Georgy Brashnarov 2- Anna Naydenova
Функция в клъстера Funkcija u klasteru         1- Chairman 2- Executive Director
За клъстера:

“Клъстер информационни и комуникационни технологии” е клъстерна инициатива, подкрепяща и насърчаваща създаването и развитието на клъстери в областта на информационните и комуникационните технологии в България.

Основна цел на организацията е повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия от ИКТ бранша, чрез насърчаване на сътрудничеството и създаване на нови бизнес възможности.

ИКТ Клъстер е хоризонтална организация. Тя има амбиция да създава и да бъде ментор на успешни вертикални клъстери в различни сегменти на ИКТ сектора.

Фондация “Клъстер информационни и комуникационни технологии” е създадена през 2005 г. като платформа за ползoтворен диалог и сътрудничество между ИКТ бизнеса и държавната администрация. В началото, основната дейност на фондацията е насочена към подкрепа на държавната администрация в изработването на основните ИКТ политики.

През 2008 г. организацията променя своите основни приоритети и концентрира всички дейности към подпомагане на малките и средни предприятия от ИКТ бранша за повишаване на конкурентоспособността им и насърчаване стремежа им да се развиват на международните пазари.

ИКТ Клъстер се е утвърдил като център на клъстерното познание в България. Организацията е член на няколко европейски клъстерни платформи и мрежи и поддържа много добри отношения с редица европейски и световни партньори.