O projektu

Projekat Balkan klaster je ko-finansiran od Evropske unije kroz IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, sa ciljem kreiranja platforme za kolaboraciju klastera, MSP i institucija podrške u prekograničnom regionu Bugarske i Srbije.

Projekat će trajati 12 meseci. Projektne aktivnosti su započete u maju 2015.godine i biće realizovane od strane dva projekta partnera: Fondacije za razvoj preduzetništva iz Sofije i Kuće klastera iz Niša.

Ključne projektne aktivnosti uključuju: mapiranje klastera i istraživanje potreba klastera; izgradnju kapaciteta klastera kroz zajedničke seminare u radionice; umrežavanje i upoznavanje sa EU modelima razvoja klastera radi kreiranja boljeg okruženja za razvoj aklastera i MSP u Bugarskoj i Srbiji; izrada nacrta strategije za razvoj mreže klastera na Balkanu; promotivne i informativne aktivnosti. Razvoj veb sajta projekta http://balkancluster.clusterhouse.rs/ će doprineti efikasnijoj razmeni informacija i znanja, I efektivnijem poslovnom umrežavanju.

Međunardona konferencija “Dani klastera” u Nišu i završna konferencija u Sofiji će obeležiti kraj projekta.

Download the PDF file .