KLASTERI POVEZUJU SUSEDE

Efikasniji i brži ekonomski razvoj zasnovan na konceptu klastera u prekograničnim regionima Bugarske i Srbije sagledan je kroz Projekat Balkanski klaster koji podržava i kofinansira EU kroz IPA program. Ovaj projekat partnerski realizuju Kuća klastera iz Niša i Fondacija za razvoj preduzetništva iz Sofije a pokrenut je krajem aprila sa rokom realizacije od godinu dana.

Sastanak_06.15U okviru realizacije projekta održan je, u Nišu u Kući klastera, radni sastanak partnera u kojem su učestvovali direktor Kuće klastera i menadžer na Projektu Balkanski klaster dr Danka Milojković, izvršni direktor Kuće klastera i koordinator razvoja klasterskih aktivnosti na Projektu Goran Zlatković, saradnik na finansijama projekta Radmila Stefanović kao i menadžer na projektu Balkanski klaster Galina Karamočeva i koordinator na projektu Dočka Ruseva iz Fondacije za razvoj preduzetništva iz Sofije.

U fazi pripreme projekta, kako je dogovoreno, biće realizovani radni sastanci i konferencije za medije u Sofiji, zatim u Nišu okrugli sto za klastere i udruženja, konferencija za medije i okrugli sto za javni sektor i institucije podrške. Takodje se planira zajednički sastanak projektnih timova sa ekspertom za strateški menadžment radi koncipiranja metodologije istraživanja i izrade strategije prekograničnog povezivanja, seminar o EU modelima klasterizacije za klastere i klaster inicijative u Srbiji kao i radionica o strategiji prekogranične saradnje klastera za sve učesnike projekta biće organizovana u Nišu.

Projekat Balkanski klaster će u martu ući u završnu fazu

Medjunarodnom konferencijom „Dan klastera“ koja će biti održana u Nišu a potom velikom Završnom konferencijom u Sofiji.

Osim toga, prema dogovoru partnerskih timova, Projekat će biti sniman te će biti pripemljena TV emisija Balkanski klaster koja će se emitovati nakon konferencija. Uz to, sve

aktivnosti na relaizaciji Projekta Balkanski klaster biće sadržane u časopisu INFOCLUSTER na srpskom, bugarskom i engleskom jeziku, web sajt će partiti projektne aktivnosti, Mapa klastera biće stampana u oktobru a Strategija prekogranične saradnje pripremljena u februaru.

Budući da je cilj projekta stvaranje platforme za saradnju klastera, malih i srednjih preduzeća, ustanova, organizacija i svih drugih sektora realno se očekuje značajan napredak prekograničnog poslovnog povezivanja Bugarske i Srbi