PODSTICAJ ODRŽIVOM RAZVOJU

Koncept klastera se u svetu pokazao kao najdelotvorniji za povećanje stepena efikasnosti i ubrzanja ekonomskog razvoja u sektoru malih i srednjih preduzeća. Široke mogućnosti medjuklasterske saradnje odnose se i na prekogranične regione čije prednosti prepoznaje i podržava EU. U skladu sa tim načelima Projekat Balkanski klaster (№ 2007CB16IPO006-2011-2-167), zasnovan na konceptu klastera u prekograničnim regionima Bugarske i Srbije, podržava i kofinansira EU kroz IPA program. Ovaj projekat, koji je pokrenut krajem aprila sa rokom realizacije od godinu dana, partnerski realizuju Kuća klastera iz Niša i Fondacija za razvoj preduzetništva iz Sofije.

Joint Meeting 13 - 14.08U okviru realizcije Projekta Balkanski klaster održan je zajednički sastanak projektnih timova Srbije i Bugarske uz fasilitaciju eksperta za strateški menadžment dr Suzane Stefanović, profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Ona je vodila dvodnevni zajednički sastanak članova projektnog tima i stručnjaka u cilju stvaranja zajedničke metodologije i sadržaja strategije razvoja klastera u prekograničnom regionu Srbije i Bugarske.

Inače, u radu sastanka su učestvovali članovi projektnih timova -direktor Kuće klastera i menadžer na Projektu Balkanski klaster dr Danka Milojković, izvršni direktor Kuće klastera i koordinator razvoja klasterskih aktivnosti na Projektu Goran Zlatković, saradnik na finansijama projekta Radmila Stefanović kao i menadžer na projektu Balkanski klaster Galina Karamočeva i koordinator na projektu Dočka Ruseva iz Fondacije za razvoj preduzetništva iz Sofije. Tokom prvog dana sastanka razgovaralo se o razvoju klastera u prekograničnom regionu, kao i o metodologiji strategije razvoja klastera.

 

Drugog dana sastanka diskusija je bila fokusirana na uspostavljanje zajedničke metodologije, na sadržaj strategije, na istraživanje – prikupljanje i analizu podataka, obradu podataka i prezentaciju rezultata istraživanja. Učesnici sastanka su se dogovorili u vezi alata koje će koristiti u istraživanju potreba klastera za uspostavljanje prekogranične saradnje, tehnike obrade podataka i metodologije prezentacije rezultata istraživanja.

Takodje je dogovoreno da srpski ekspertski tim izvrši obilazak Nišavskog, Jablaničkog, Pčinjskog i Pirotskog okruga gde će se sastati sa klasterskim organizacijama i inicijativama i evidentirati potrebe i kapacitete sa aspekta podsticanja prekograničnog privrednog povezivanja izmedju Bugarske i Srbije. Rezultati istraživanja ukazaće na sektore u prekograničnom regionu čije povezivanje i sinergiju treba podržati jer doprinose održivom ekonomskom razvoju.

Pored uočavanja sektora koje treba povezati u prekograničnim regionima, misija istraživanja je doprinos i promocija razvoja klastera, klasterskih organizacija i inicijativa u regionu i šire kroz platformu Balkanskog klastera.