BALKAN KLASTER PROJEKAT – TRENING O MODELIMA RAZVOJA KLASTERA U EVROPSKOJ UNIJI

Kuća klastera je 19. i 20.novembra u Regionalnoj privrednoj komori Niš održala trening “Predstavljanje modela razvoja klastera u EU”, namenjen lokalnim partnerima i institucijama za podršku razvoju klastera, u okviru prekograničnog projekta sa Bugarskom, “Balkan klaster”.

Balkan Klaster 25_Novembar 2015“Balkan klaster” projekat je za šest meseci okupio više od 130 ljudi, urađeno je više aktivnosti na obuci aktera i informisanju javnosti

Mikro, mala i srednja preduzeća iz Srbije i jugoistočne Evrope su odavno shvatila da udruživanjem u klastere ne gube subjektivitet, a da sama ne mogu da opstanu na tržištu i počela su intenzivno da se udružuju. Predavač na treningu je bila Dr Nikolina Trajanoska, međunarodni stručnjak za razvoj klastera, koja iza sebe ima desetogodisnje iskustvo  na polju razvoja njihove konkurentosti i inovativnosti. Trening je osmišljen za partnere iz sektora malih i srednjih preduzeća, javne uprave i lokalnih samouprava, kao i obrazovnih i naučnih institucija. Cilj obuke je da se poveća svest lokalnih aktera o konceptu klastera i razvoj odgovarajuće politike u cilju stvaranja povoljnijeg ambijenta za ovu vrstu poslovne saradnje.

Dr Danka Milojković, direktorka Kuće klastera, podvlači da je razvoju klastera neophodna podrška i države i lokalnih vlasti, ali i naučno-istraživančkih i obrazovnih institucija. Radionica se odnosila na modele Evropske unije u oblasti razvoja klastera i namenjena je javnom i obrazovno-istraživačkom sektoru. U septembru je radjena srodna radionica namenjenu poslovnoj zajednici. Cilj ove radionice je skretanje pažnje javnog i posebno obrazovno-istraživačkog sektora, kao nosioca ekonomskog razvoja, na činjenicu da razvijanjem klastera, može da se ostvari održivi ekonomski razvoj.

balkan_klaster_11_novembar_2015U Srbiji i u zemljama u tranziciji na Balkanu, klastere povezujemo sa privatnim sektorom, jer ne postoji sistemski način razvoja klastera u regionu. Samim tim, klastersko organizovanje se odvija odozdo prema vrhu, pa je država poslednja koja čuje o potrebama kompanija. Međutim, razvoj klastera obuhvata tri sektora-javni-državu, obrazovno-naučno-istraživački i privatni sektor, koji komercijalizuje inovaciju ovog prethodno navedenog. Važan proizvod ovog projekta je identifikacija klastera na području Nišavskog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Uočena su 24 klastera i klasterske inicijative i izrađena je prva mapa klastera za ovo područje.

Članak o treningu je objavljen u Narodnim novinama i JugMedia http://jugmedia.rs/klasteri-na-balkanu-napreduju-brzinom-puza/ , a prilog emitovan na TV Belle Ami http://www.belami.rs/predstavljanje-modela-razvoja-klastera-u-eu/