Klaster “Dizajn i Štampa” DiŠ NIŠ

Cluster name Naziv:    Klaster “Dizajn i Štampa” DiŠ NIŠ
Address Adresa:  Bulevar Nemanjića 25a, TC ZONA 3,          1 sprat, lokal 74, Mediana
City Grad      Nis
Telephone No. Br.Telefona              +381 65 5 99 66666
E-mail E-mail                      shindiri_mindiri@yahoo.com
Contact person Kontakt osoba:        Nemanja Djokić
Function within the cluster Funkcija u klasteru: Cluster Manager
About cluster:

Klaster kreativne ekonomije osnovan 2012, koji uspešno funkcioniše kombinujući dominantne elemente kreativnog sektora (mediji, štampa, softferi, dizajn, IT tehnologije, web development) sa komplementarnim elementima materijalnog sektora (pakovanje,
plastika).

Organizovan je u formi udruženja, koje okuplja 15 članova – 13 preduzeća i po jedna univerzitetska i istraživačka institucija.

Strateški ciljevi udruženja su: jačanje konkurentnosti; povećanje vidljivosti i profilisanje u regionu; razvoj međuklasterske saradnje na regionalnom i nacionalnom nivou; razvoj usluga u naznačenim oblastima.