Klaster Sireva “JUG”

Cluster name Naziv              Klaster Sireva “JUG”
Address Adresa           Kej Kola srpskih sestara 3/2
City Grad               Niš
Telephone No. Br.Telefona     +381 18 515 447
E-mail E-mail             info@rra-jug.rs
Internet address Internet adresa:       www.rra-jug.rs
Contact person Kontakt osoba:        Bojan Avramović
Function within the cluster Funkcija u klasteru: Pravni zastupnik
E-mail E-mail                      info@rra-jug.rs
About cluster:

Klaster sireva “Jug” je formiran sa jasnom vizijom integrisanog i održivog razvoja mlekarskog sektora na jugu Srbije. Na ovom poduhvatu udružili su se Grad Niš, opštine Pirot i Prokuplje i Regionalna razvojna agencija “Jug”.

Realizacija ideje je omogućena zahvaljujući bespovratnim sredstvima EU iz programa ”Regionalno društvenoekonomski program razvoja -RDEPR 2”.
Klaster sireva “Jug” čini 17 pravnih subjekata sa teritorije Topličkog, Nišavskog i Pirotskog okruga.

Osnovni cilj klastera je regionalno privredno povezivanje, povećanje konkurentnosti, povećanje broja radnih mesta i posledično, poboljšanje ekonomskog položaja proizvođača mleka i sireva. Klaster pomaže svojim članicama da razviju svoju aktivnost, konkurentnost, inovativnost i povećaju
profit