Klaster Ženskog Preduzetništva “ZA”

Cluster name Naziv              Klaster Ženskog Preduzetništva “ZA”
Address Adresa           Miloša Obilića bb
City Grad               Gadžin Han
Telephone No. Br.Telefona     +381 18 860 422
E-mail E-mail             udruzenje.za@gmail.com
Internet address Internet adresa:       http://balkancluster.clusterhouse.rs/
Contact person Kontakt osoba:        Dragana Mitić
Function within the cluster Funkcija u klasteru: Klaster Medadžer
E-mail E-mail                      udruzenje.za@gmail.com
About cluster:

Misija klastera: Da svojim aktivnostima utiče na stvaranje povoljnijih uslova za razvoj preduzetništva, unapređenje polozaja žena i njihove uloge u ekonomskom razvoju sredine u kojoj žive i rade.

Vizija klastera: Stvaranje jake poslovne mreže žena koji svoj posao obavljaju na kreativan način. Strateški ciljevi klastera: Ekonomsko i socijalno osnaživanje žena kroz razvoj sopstvenog biznisa, pomoć u promovisanju njihovih poslovnih interesa, stvaranje baze podataka i uspostavljanje veze sa sličnim klasterima.