KLASTER PREDUZETNIKA PIROTA

Cluster name Naziv:   KLASTER PREDUZETNIKA PIROTA
Address Adresa:  Srpskih Vladara 90/4
City Grad               Pirot
Telephone No. Br.Telefona     +381 10 312 861, +381 10 310 016
E-mail E-mail            pipreduzetnici@gmail.com
Internet address Internet adresa: http://balkancluster.clusterhouse.rs
Contact person Kontakt osoba:        Veroljub Mihajlovic
Function within the cluster Funkcija u klasteru: Koordinator
E-mail E-mail            pipreduzetnici@gmail.com
About cluster:

Misija klastera: Budjenje svesti preduzetnika o značaju udruživanja i udruženja, pružanje pomoći u radu, savetodavne usluge, edukacija, jačanje Udruženja kao jedine ‘’ Sigurne kuće’’ preduzetnika.

Vizija klastera: Razvoj preduzetništva, udruživanje i pokretanje malih proizvodjačkih firmi u jugoističnoj Srbiji sa oslanjanjem na postojeće prirodne resurse, uz jako i stabilno Udruženje preduzetnika kao glavni oslonac u održanju i razvoju preduzetništva.

Strateški ciljevi klastera: Formiranje kancelarije klastera, stabilno
funkcionisanje klastera, redovno informisanje preduzetnika; Ostvarivanje kontakta sa svim relevantnim institucijama bitnim za razvoj preduzetništva.