KLASTERSKA INICIJATIVA “KREATIVNE EKONOMIJE”

Cluster name Naziv:   KLASTERSKA INICIJATIVA “KREATIVNE EKONOMIJE”
Address Adresa:          Norvežanska 13
City Grad               Leskovac
Telephone No. Br.Telefona     +381 16 241 477
E-mail E-mail                      ijsavic@ptt.rs
Internet address Internet adresa:       www.dca-laboratorije
Contact person Kontakt osoba:        Ivica Savić
Function within the cluster Funkcija u klasteru: Inicijator
E-mail E-mail                      ijsavic@ptt.rs
About cluster:

Inicijativa za osnivanje klastera kreativne ekonomije pokrenuta 2015. godine radi unapređenja konkurentske pozicije Leskovca na globalnom tržištu lokacija kroz aktiviranje lokalnog kreativnog potencijala. Vizija klastera je da Leskovac dobije status
jednog od kreativnih gradova Evrope.

Predviđeno je da klaster funkcioniše u formi udruženja koje bi okupljalo najmanje 30 članova, i to: 20 MSP, 3 univerzitetske i obrazovne institucije, istraživačku instituciju i 6 NVO. Strateški cilj klastera je revitalizacija Okruglog paviljona leskovačkog sajma u kreativno-inovacioni centar Južne Srbije.