KLASTERSKA INICIJATIVA OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA “AKTIVATOR”

Cluster name Naziv:   KLASTERSKA INICIJATIVA OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA “AKTIVATOR”
Address Adresa:          Vojvode Mišića 2
City Grad               Leskovac
Telephone No. Br.Telefona     +381 16 129 14 94,                        Fax: +381 16 232 772
E-mail E-mail                      epusles@gmail.com
Internet address Internet adresa:       www.epusles.org
Contact person Kontakt osoba:        Srđan Dimitrijević
Function within the cluster Funkcija u klasteru: Cluster Initiative Coordinator
E-mail E-mail                      epusles@gmail.com
About cluster:

Klaster u oblasti razvoja humanih resursa, koji se formira radi podrške održivoj preduzetničkoj aktivaciji nezaposlenih mladih ljudi sa područja Jablaničkog okruga.

Klaster se formira u sklopu realizacije projekta „Evo prilike“, koji uz finansijsku podršku
Ministarstva i omladine, realizuje EPuS Leskovac zajedno sa KZM Vlasotince, Lebane i Bojnik, NSZ-Filijala Leskovac,Gradskom upravom za društvene delatnosti Leskovac i Regionalnom privrednom komorom Leskovac.

Strateški ciljevi su da se: Poboljša poslovni ambijent; ostvare efekti multisektorske sinergije i lokalizuju najdelotvorniji programi podrške.