KLASTER PROIZVOĐAČA OBUĆE “KOŠTANA-SHOES”

Cluster name Naziv:   KLASTER PROIZVOĐAČA OBUĆE “KOŠTANA-SHOES”
Address Adresa:          Kosovska BB
City Grad               Vranje
Telephone No. Br.Telefona     +381 69 264 96 22,                          Fax +381 17 40 08 96
E-mail E-mail                      nstoilkovic@gmail.com
Internet address Internet adresa:       –
Contact person Kontakt osoba:        Nemanja Stoilkovic
Function within the cluster Funkcija u klasteru: Manager
E-mail E-mail                      nstoilkovic@gmail.com
About cluster:

Klaster proizvođača obuće osnovan 2011. radi pronalaženja novih partnera kroz udruženo predstavljanje članova klastera.

Organizovan je u formi DOO i okuplja 14 članova – 13 iz sektora MSP i jedna univerzitetska institucija. Glavne aktivnosti klastera su: Umrežavanje; pokretanje zajedničkih projekata; i marketing i promocija. Njegovi strateški ciljevi su: Jačanje konkurentnosti; podrška istraživanjima i inovacijama; stvaranje kooperativnih mreža; prenos znanja i vidljivost i profilisanje u regionu.

Klaster ima iskustva u korišćenju EU i nacionalnih fondova i oslanja se na aktivnu međunarodnu saradnju.