KLASTER PROIZVOĐAČA KOBASICA “PEGLANA KOBASICA”

Cluster name Naziv:   KLASTER PROIZVOĐAČA KOBASICA “PEGLANA KOBASICA”
Address Adresa:
City Grad                     Pirot
Telephone No. Br.Telefona          +381 63 105 8004
E-mail E-mail                  info@peglana.com
Internet address Internet adresa:  http://balkancluster.clusterhouse.rs/
Contact person Kontakt osoba:       Dragisa Jovanovic PACE
Function within the cluster Funkcija u klasteru: Coordinator
E-mail E-mail                      info@peglana.com
About cluster:

Klaster koji je na osnovu tradicionalnog proizvoda od mesa razvio brend “Peglana kobasica“.

Ključni događaj promocije brenda i Pirotskog kraja je godišnji međunarodni sajam peglanih kobasica.

Proizvod je napravljen od organskih sirovina.