KLASTERSKA INICIJATIVA “UKUS JUGA”

Cluster name Naziv:   KLASTERSKA INICIJATIVA “UKUS JUGA”
Address Adresa:          Stojana Ljubića 12
City Grad               Leskovac
Telephone No. Br.Telefona     +381 16 250 011 , +381 16 315 00 71, +381 16 212 203
E-mail E-mail                      natasa.dobric@rpkle.rs
Internet address Internet adresa: http://balkancluster.clusterhouse.rs/
Contact person Kontakt osoba:        Nataša Dobrić
Function within the cluster Funkcija u klasteru: Cluster Initiative Coordinator
E-mail E-mail                     natasa.dobric@rpkle.rs
About cluster:

Turističko-ugostiteljski klaster Jablaničkog i Pčinjskog okruga čije je formiranje u toku u okviru Regionalne privredne komore Leskovac. Njegov ključni strateški cilj je: Stvaranje autentičnog regionalnog kvalitetnog turističkog proizvoda koji podrazumeva niz različitih, pojedinačnih usluga sa jedinstvenim nastupom na tržištu.

Predviđeno je da klaster funkcioniše u formi udruženja, koje će okupljati 20 članova – 11 preduzeća,univerzitetsku instituciju, 3 turističke organizacije, 2 banje i 2 kulturne