REGIONALNI VOĆARSKI KLASTER JUŽNE SRBIJE

Cluster name Naziv:   REGIONALNI VOĆARSKI KLASTER JUŽNE SRBIJE
Address Adresa:                     Pana Đukića 42
City Grad                         Leskovac
Telephone No. Br.Telefona               +381 16 31 50 115
E-mail E-mail                      info@vocarijuga.com
Internet address Internet adresa:       www.vocarijuga.com
Contact person Kontakt osoba:        Milan Živković
Function within the cluster Funkcija u klasteru: Coordinator
E-mail E-mail                      info@vocarijuga.com
About cluster:

Poljoprivredni klaster osnovan 2013 u Leskovcu radi stvaranja dodatne vrednosti za proizvođače voća kroz uspostavljanje integrativnog mehanizma za planiranje razvoja i međusobno usaglašavanje interesa članova klastera.

Vizija klastera je da se njegovi proizvodi nađu u ponudi svih glavnih maloprodajnih lanaca u EU. Okuplja 14 članova, i to: 11 MSP, 2 univerzitetske institucije i instituciju za podršku poslovanju. Ima iskustva u korišćenju fonfova EU i donatoeske zajednice.

Osnovne aktivnosti su: Umrežavanje, zajednički projekti, treninzi i seminari, marketing i promocija i internacionalizacija.