TURISTIČKI KLASTER “RADAN”

Cluster name Naziv:   TURISTIČKI KLASTER “RADAN”
Address Adresa:                   Objekat Teodora, Caričin grad
City Grad                         Lebane
Telephone No. Br.Telefona              +381 62 153 19 67
E-mail E-mail                     radanklaster@gmail.com
Internet address Internet adresa:       http://www.radanklaster.rs/
Contact person Kontakt osoba:        Slobodanka Pavlović
Function within the cluster Funkcija u klasteru: Coordinator
E-mail E-mail                      radanklaster@gmail.com
About cluster:

Turistički klaster osnovan 2012. godine radi stvaranja efikasnih horizontalnih i vertikalnih lanaca vrednosti u sektoru turizma na teritoriji opština Lebane, Bojnik, Medveđa, Kuršumlija i Prokuplje.

Vizija klastera je da postane razvijena i prepoznata turistička destinacija jugoistočne Evrope, i izraste u ključni strateški mehanizam za razvoj ove teritorije.

Organizovan je u formi udruženja koje okuplja 34 članova, i to: 13 MSP, 4 univerzitetske i obrazovne institucije, 6 institucija za podršku 2 zdravstvene institucije
i 9 počasnih članova.