Klasteri predložili pravce dugoročne saradnje izmedju Bugarske i Srbije

Kuća Klastera iz Niša, u partnerstvu sa Fondacijom za razvoj preduzetništva iz Sofije, realizovala je zajedničku radionicu poslovne zajednice Bugarske i Srbije. Radionica „Razvoj mreže klastera Bugarske-Srbije“ je jedna od aktivnosti koja će doprineti izradi nacrta strateškog dokumenta u vezi poslovnog povezivanja MSP kroz klastere u prekograničnom regionu Bugarske i Srbije. Radionica je okupa više od 30 predstavnika klastera i klasterskih inicijativa iz oblasti turizma, poljoprivrede i prerade hrane, zanatstva, građevine, urbanog planiranja, omladinskog preduzetništva i tekstila, kao i predstavike javnog sektora i poslovnih udruženja iz Leskovca, Svrljiga, Niške banje, Aleksinca i Gadžinog Hana.

Rezultati radionice u oblasti strateške saradnje klastera u prekograničnoj oblasti bili su:

· Sinergija klastera u pogledu davanja podrške inicjativama u vezi zaštitu čovekove sredine – data podrška peticiji iniciranoj od strane Turističkog klastera Banjac iz Niške banje u vezi saniranja divljih deponija u okruženju banje

· Razvoj zajedničkih projekata u oblasti turizma, zanatstva, poljoprivredu, tekstila, građevine i arhitekture, dizajna i proizvodnje nameštaja

· Povezivanje privrednika Bugarske i Srbije kroz zajednička učešća na sajmovima, izložbama, studijskim posetama

· Organizovanje zajedničkih konferencija, seminara i obuka

· Direktno povezivanje proizvođača, primer u tekstilnoj industriji radi odgovora na zahteve klijenta u pogledu količina ili u građevinarstvu radi zajedničkog nastupa na tenderima

· Direktno povezivanje omladine radi podsticanja preduzetničkog duha i započinjanja sopstvenog bitnisa sa obe strane granice

Jedan od ključnih indikatora uspeha projekta je da je Balkanski klaster dorpineo kreiranju poslovnih veza između 7 bugarskih i 5 srpskih institucija, što je doprinelo pripremi 4 projektna predloga radi pristupa EU INTERREG CBC BG-SER 2015/16 programu.

Pogledajte fotografije sa ovog događaja.

Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4