HRVATSKI DANI KLASTERA, DUBROVNIK 10.-11.4 2017.

dubrovnik

KONFERENCIJA ZA KLASTERSKI PRISTUP JAČANJU KONKURENTNOSTI JI EVROPE

Jedan od partner konferencije je Kuća klastera , organizacioni član Globalne TCI Mreže i koordinator Balkansko Crnomorske Klaster Mreže.

Dr Danka Milojković, direktorka Kuće klastera i Borda direktora TCI, prezentovaće klasterski zasnovan model razvoja start up i preduzetništva u zemljama u tranziciji.

dubroliste