Balkanski klastera u Globalnoj TCI Mreži

3baner

U okviru Globalne TCI Mreže, održan je uvodni sastanak između Srpske Kuće klastera i Bugarskog klastera konsultanata VERITAS u Kući klastera 6.4.2017.godine.

Balkanski klaster radi lokalno i deluje U okviru Globalne TCI Mreže, Glavni zaključak sastanka bio je da Balkanska klasterska zajednica mora biti više uključena u Globalnu klastersku zajednicu i zahvaljujući TCI organizacionom članstvu Kuće klastera i Klastera VERITAS biće više mogućnosti za klasterski zasnovan ekonomski razvoj na Balkan koristeći TCI alate poput klasterski zasnovanog poslovnog povezivanja, transfera znanja, mentoring programa i razmene iskustava.

ziveli