Saradnjom ESCA & Kuće klastera do klasterske izuzetnosti u Srbiji

escakk

ESCA (Evropski sekretarijat za analizu klastera), kao deo EU strategije za kreiranje više klastera svetske klase širom Evrope kroz jačanje klasterske izuzetnosti, je mreža klaster eksperata iz više od 30 zemalja širom sveta.

U okviru V Konferencije klastera Rumunije „Klasteri kao nosioci razvoja lanca vrednosti u Dunavskom region”, inicirane od strane Rumunske asocijacije klastera ClusteRo, od 5.-6.oktobra 2016.godine u Galacu, u cilju pružanja praktične podrške menadžmentu klasterskih organizacija u Srbiji na putu pridruživanja EU, ESCA je iskazala ozbiljnu nameru u pravcu produbljivanja saradnje sa Kućom klastera. Kolaboracija između ESCA i Kuće klastera radi postizanja klasterske izuzetnici u Srbiji je usmerena na dve oblasti:

  1. Promociju izuzetnosti klaster menadžmenta kroz “benchmarking” (ocenjivanje prema referentnim vrednostima) i sertifikaciju kvaliteta klastera i menadžmenta klasterske organizacije (tzv. nalepnice kvaliteta). ESCA je ovlašćena od European Cluster Excellence Initiative ECEI (Evropske inicijative za klastersku izuzetnost) da organizuje proces sertifikacije tj. ocene kvaliteta klastera.
  2. Pružanje savetodavne podrške o programima razvoja klastera donosiocima odluka i kreatorima politika/strategija o ekonomskom razvoju kroz koncept klastera.

Ozbiljnost namere ESCA potvrđena je zvaničnim dopisom 9.januara 2017.godine u kome je izraženo interesovanje da se omogući Kući klastera da ojača ulogu u razvoju klastera u Srbiji.

Kako je u periodu od 2012.-2013.godine u Srbiji bilo pet sertifikovanih klastera “bronzanom nalepnicom kvaliteta” i uzimajući u obzir izostanak sistemskog nacionalnog i regionalnog pristupa razvoju klastera, pet bronzanih klastera nije pristupilo resertifikaciji nakon isteka perioda važenja sertifikata/nalepnice o kvalitetu klastera. Trenutno u Srbiji nema klastera koji ispunjavaju uslove pristupa EU/COSME programu, jer je jedan od uslova posedovanje nalepnice o kvalitetu klastera, a Srbija je kao zemlja ispunila uslove učešća u ovom programu uplatom iznosa koji joj daje kredibilitet da institucije, organizacije i preduzeća iz Srbije mogu projektno pristupiti fondu. Kolaboracija između ESCA i Kuće klastera doprineće da srpska klasterska zajednica sazna za uslove sertifikacije kvaliteta klastera (dobijanja nalepnica o kvalitetu klastera) kroz promociju i razumevanje značaja sistema sertifikacije (obeležavanja) klasterske izuzetnosti.

medalje

Kuća klastera – član Globalne TCI Mreže za konkurentnost, klastere i inovacije

Kuća klastera, kao organizacioni član TCI Mreže, će doprineti održivom klasterski-zasnovanom ekonomskom razvoju u regionu Balkana i Crnog mora kroz bolji pristup i transfer globalnog znanja i iskustva u razvoju klastera, C2C transnacionalnom umrežavanju i sveukupnoj promociji i unapređenju imidža regiona na globalnom nivou.

Kao TCI član, Kuća klastera pored brojnih raznovrsnih izvora i komunikacionih kanala, ima pristup  interesantnim sadržajima, globalnoj prezentaciji profila organizacije, mogućnost započinjanja diskusije sa sličnim organizacijama, prijema najaktuelnijih informacija i prosleđivanja sopstvenog mišljenja putem:

Kao TCI član, Kuća klastera će koristiti TCI kanale da distribuira informacije o novim projektima i aktivnostima preko globalne mreže sa više od 9000 kontakata širom sveta.

DAN BALKANSKOG KLASTERA U SOFIJI – FINALNA KONFERENCIJA PROJEKTA

Nakon martovskog DANA BALKANSKOG KLASTERA u Nišu, u petak 22.aprila
održana je završna konferencija IPA CBC BG-SER projekta DAN BALKANSKOG
KLASTERA u Sofiji. Učestvovalo je više od 50 učesnika iz Srbije,
Bugarske i gost iz Danske g-din Karsten Lund, stručnjak za razvoj
klastera i predsednik Skupštine Saveza LEDIB KK u Nišu.
Konferencija je okupila klastersku zajednicu u prekograničnom regionu i
ukazala na podršku u povezivanju klastera u oblasti tekstila, građevine,
poljoprivrede, turizma, IKT i omladinskog preduzetništva.

Konferencija je zvanično obeležila kraj projekta “Balkanski klaster”.
Kuća klastera će održavanjem veb platforme Balkanski klaster i
koordinacijom sa FED i mapiranim klasterima u regionu nastaviti da
doprinosi razvoju ekonomskom razvoju kroz umrežavanje klastera.
Galerija sa ovog dogadjaja.

DAN BALKANSKOG KLASTERA U SOFIJI – FINALNA KONFERENCIJA PROJEKTA Galerija

FINALNA KONFERENCIJA BALKANSKOG KLASTERA U SOFIJI – 22.4.2016

Finalna konferencija projekta Balkanski klaster održaće se u petak
22.aprila 2016.godine u Preslav sali hotela Hermus, na adresi 31 Cherni
Vrah Blvd., Sofija od 11.00h.
Projekat Balkanski klaster je finansiran od EU kroz IPA prekogranični
program saradanje između Bugarske i Srbije sa ciljem kreiranja platforme
za kolaboraciju klastera, MSP i institucija podrške u prekograničnom
regionu Bugarske i Srbije.
Projekat implementiraju FED-Sofija i Kuća klastera-Niš.
Agenda konferencije je u prilogu.
Nadamo se da ćete svojim učešćem podržati naš događaj.
Osoba za kontakta – Dotchka Rousseva,
e-mail: rousseva@fed-bg.org.

Vidimo se u Sofiji draga porodico Balkanskih klastera 🙂

file icon pdf Agenda_FINAL Conference_Sofia_22_04_2016_ENG.pdf

Proslava deset godina Tekstilnog klastera iz Ćustendila – Bugarska

Manifestacija će se održati u subotu 16.4.2016.godine od 13.00h u u hotelu Park u Ćustendilu. Započeće obilaskom članice klastera kompanije „Vital“, specijalizovane u proizvodnji muških i ženskih pantalona od 11.00h i završiti prezentacijom rada klastera i koktelom u 14.00h. Za više informacija kontaktirati klaster menadžera na mejl botoyb@abv.bg ili tel. +359 886 533 143.

Tim Kuće klastera želi srećnu godišnjicu Tekstilnom klasteru u Ćustendilu!