Kuća klastera na INSME godišnjoj konferenciji u Meksiku

U ime Kuće klastera, Dr Danka Milojković je prijavila rad za 13. INSME godišnju konferenciju o “Poboljšavanju produktivnosti MSP i njihovoj ulozi u globalnom lancu vrednosti”. Kako je rad, čija je tema “Transnacionalne kolaboracione platforme kao moćni alat za podsticanje pristupa MMSP globalnom tržištu” pozitivno ocenjen, Balkansko Crnomorska Mreža klastera Kuće klastera  biće predstavljena na ovom svetskom događaju za razvoj MSP u okviru INSME godišnje konferencije www.2017.insme.org u Puerto Vallarta, državi Jalisco, Meksiko, od 15.-17.maja 2017.

1. Abstract INSME 2017_Dr. Danka Milojkovic.pdf

2. Milojkovic_Invitation Speaker_13th INSME Annual Meeting.pdf

3. 13th INSME AM Draft 13.04.17.pdf

SRPSKI DAN KLASTERA U NIŠU, 11.5.2017.

U okviru obeležavanja stogodišnjice diplomatskih odnosa Danske i Srbije, SRPSKI DAN KLASTERA biće organizovan u Kući klastera u Nišu, 11.maja 2017.godine.

DAN KLASTERA obuhvata tri događaja:

 • Okrugli sto o razvoju MSP u južnoj Srbiji,
 • Posetu YUMIS kompaniji – članici poslovne mreže Kuće klastera i
 • Predavanje “State of green – the Danish way” Nj.E. gospodina Morten Skovgaard Hansen-a, Šefa misije Ambasade Danske u Beogradu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Dobro došli u Nišu – grad klastera na Balkanu i Crnom Moru!

Dobro došli u Kuću klastera da zajedno proslavimo praznik Balkansko Crnomorske Klaster Mreže!

 1. Pozivnica DAN KLASTERA Nis-Invitation letter CLUSTER DAY NIS_11.5.2017

2. Agenda_DAN KLASTERA u Nisu_11.5.2017

 

Balkanski klastera u Globalnoj TCI Mreži

3baner

U okviru Globalne TCI Mreže, održan je uvodni sastanak između Srpske Kuće klastera i Bugarskog klastera konsultanata VERITAS u Kući klastera 6.4.2017.godine.

Balkanski klaster radi lokalno i deluje U okviru Globalne TCI Mreže, Glavni zaključak sastanka bio je da Balkanska klasterska zajednica mora biti više uključena u Globalnu klastersku zajednicu i zahvaljujući TCI organizacionom članstvu Kuće klastera i Klastera VERITAS biće više mogućnosti za klasterski zasnovan ekonomski razvoj na Balkan koristeći TCI alate poput klasterski zasnovanog poslovnog povezivanja, transfera znanja, mentoring programa i razmene iskustava.

ziveli

SRPSKI DAN KLASTERA u Nišu, 11.maja 2017.

Balkansko Crnomorski praznik klastera Srpski Dan Klastera odrzace se u Kuci klastera u Nisu u partnerstvu sa Danskom Ambasadom u Srbiji.
Draga Balkansko Crnomorska klasterska porodico pribelezite 11.maj 2017. kao Balkansko Crnomorski praznik klastera.
Dobro dosli u Nis -grad klastera Balkansko crnomorskog regiona!
zasttava imgNis

HRVATSKI DANI KLASTERA, DUBROVNIK 10.-11.4 2017.

dubrovnik

KONFERENCIJA ZA KLASTERSKI PRISTUP JAČANJU KONKURENTNOSTI JI EVROPE

Jedan od partner konferencije je Kuća klastera , organizacioni član Globalne TCI Mreže i koordinator Balkansko Crnomorske Klaster Mreže.

Dr Danka Milojković, direktorka Kuće klastera i Borda direktora TCI, prezentovaće klasterski zasnovan model razvoja start up i preduzetništva u zemljama u tranziciji.

dubroliste

POTREBE PREDUZETNICA JUGOISTOČNE SRBIJE

Sastanak je organizovala Kuće klastera, po preporuci Udruženja poslovnih žena Srbije, a pod koordinacijom Frankfurtske škole za finansije i menadžment dana 28.decembra u Nišu.

Dvanaest preduzetnica sa područja grada Niša, iz oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane, ugostiteljstva, poslovno-finansijskih usluga, medicinskih usluga, marketinga i web dizajna dalo je doprinos kreiranju boljeg poslovnog okruženja u Srbiji, svojim sugestijama i otvorenom iskazivanju potreba kako bi žene u biznisu trebalo da budu podržane u Srbiji.

Žene su formalno izjednačene sa muškarcima, ali nemaju jednake mogućnosti za obavljanje biznisa:

 • teže pristupaju finansijskim sredstvima jer pravo na kreditna sredstva gotovo ne mogu ostvariti usled nedostatka garancija jer nisu vlasnici nekretnina
 • pristup kvalitetnijim, vrednijim, poslovima je gotovo nemoguć jer se poslovi dobijaju u kafanama što nije mesto okupljanja ni poslovanja žena
 • državnih stimulativnih mera za žene u biznisu gotovo da nema od 2012. godine, kao ni međunarodnih poslovno razvojnih organizacija i fondova kojima bi poslovne žene mogle pristupiti i unaprediti svoj biznis.

Žene poslovanje razvijaju na osnovu ličnih kontakata i preko internet informisanja, poslovnih udruženja i mreža. U nedostatku tehnike i tehnologije rad organizuju na kreativan, uglavnom manuelni način koji im omogućava da pokrenu posao ali ne i da ga ozbiljno razvoju, jer bez opreme i savremenog tehničko-tehnološkog i menadžment znanja ne mogu biti konkurentne ni na lokalnom, a najmanje na globalnom tržištu.

Žene su i preduzetnice i porodične osobe od kojih se tradicionalno očekuje da sve rade i da sve mogu same. Mentalitet na području JI Srbije dodatno otežava razvoj ženskog preduzetništva. Potreba za efikasnijom primenom Zakona o rodnoj ravnopravnosti i sistematskom ekonomskom osnaživanju žena u ruralnim krajevima slabo razvijene JI Srbije bi trebalo da budu prioritet strateškog socio-ekonomskog razvoja Srbije.

Žene su ključni nosioci promena koje doprinose održivom ekonomskog razvoju zemlje jer svojim energičnim pristupom, emocionalnom inteligencijom i posvećenošću istraju i pored brojnih birokratskih prepreka i velikog siromaštva koje vlada na području JI Srbije.

Sastanak su podržale svojim učešćem učesnice i dobitnice prestižne nacionalne nagrade UPŽ Srbije „Cvet uspeha za ženu zmaja“ u periodu 2008-2016.

Najvažnije sugestije u pogledu finansijske podrške za žene u biznisu su:

 • Ostvarivanje prava preduzetnica na kredit sa fleksibilnijim merama obezbeđenja, na osnovu bolje procene poslovne ideje, kroz učešće banke kao akcionara do otplate kredita
 • Uvođenje zaštitnika klijenata-preduzetnika u bankama radi efikasnijeg dijaloga izmedju banke i klijenta
 • Redukovanje bankarske i druge papirologije, kroz efikasnije korišćenje elektronskog i mobilnog bankarstva i elektronskih/čipovanih ličnih karti koje poseduju potpis vlasnika
 • Odobravati kredite na minimum tri godine sa grejs periodom od godinu dana, uz razvojno podsticajnu kamatnu stopu – primeniti pristup da kroz razvoj klijenata osnazite klijenta koji će vam donositi veći profit
 • Razviti posebne finansijske pakete za žene u biznisu od podsticanja poslovnih ideja, posebno inovativnih koje se realizuju na relaciji istraživačko-razvojnih institucija i preduzetnica, preko početnica u poslovanju, mirko i MSP postojećih biznisa.
 • Razviti službenike u finansijskim institucijama za rad sa mikro, MSP sektorom
 • Uvesti državnu budžetsku liniju za sufinansiranje poslovno-razvojnih projekata koji se finansiraju iz EU i bilateralnih fondova
 • Razviti saradnju između finansijskih institucija i udruženja i poslovnih mreža kako bi potrebe preduzetnika i ponuda banke bili usklađeni, preduzetnici efikasnije informisani i pomognuti da pristupe sredstvima
 • Raditi na programima informisanja, umrežavanja i obrazovanja preduzetnika u vezi korišćenja državne podrške ekonomskom razvoju i podrške finansijskih organizacija
 • Podrška razvoju koja podrazumeva sufinansiranje u iznosu od 50% od vrednosti projekta za područje JI Srbije nije podsticajna podrška, promeniti ovaj procenat na iznos do 10%.

Prilagođavanjem ponude potrebama, efikasnijim mentoringom, monitoringom i evaluacijom ostvariće se ozbiljne i dugoročne promene u okruženju. Pružanje strateške podrške razvoju ženskog preduzetništva je garancija održivog razvoja i rasta privrede Srbije.

zene1 zene2

PRVI KORAK KA USPOSTAVLJANJU TRGOVINSKOG MOSTA MSP PREKO KLASTERA IZMEĐU POLJSKE I SRBIJE

Na osnovu uspeha CZ-RS klasterski zasnovanog MSP trgovinskog foruma u Nišu u oktobru 2016.godine i preporuke članica Srpskog automobilskog klastera-korisnika CZ-RS projekta, g-đa Karonilna Janik, konzul Ambasade R Poljske u Beogradu, posetila je srpsku Kuću klastera, nosioca MSP internacionalizacije u Srbiji i u regionu, 19. decembra 2016.godine. Bio je to uvodni sastanak sa ciljem sagledavanja mogućnosti klasterski zasnovane MSP trgovinske saradnje između Poljske i Srbije.

U ime Kuće klastera, srpske nacionalne platforme za kolaboraciju klastera I koordinatora Balkansko Crnomorske mreže klastera, Dr Danka Milojković upoznala je gošću iz Poljske  o poslovno-razvojnom modelu Kuće klastera I njegovim alatima poput:  Balkansko Crnomorske Mreže klastera, baze podataka aktera klastera (3000 kontakata: 60% Balkan i Crno more, 30% Evropa, 10% svet), the časopis Infocluster i godišnja Balkansko Crnomorska Konferencija DANI KLASTERA.

Sastanak je zaključen činjenicom da će buduća saradnja biti razvijena prema potrebama MSP u obe zemlje.Na osnovu predloga Nacionalne asocijacije klastera Češke I Srpske Kuće klastera za jednodnevni događaj MSP trgovinskog povezivanja između šest zemalja CZ-RS-PL-SVK-HU-RO koristeći koncept razvoja klastera, događaja koji bi trebalo da se realizuje u Bukureštu u aprilu 2017.godine, uz podršku Ministarstva industrije I trgovine R Češke I klasterskih institucija-projektnih partnera, dalja projektno zasnovana poslovna saradnja  između Poljske I Srbije biće razmotrena.

KUĆA KLASTERA, GOST AMBASADE KRALJEVINE DANSKE U SRBIJI

ledibcover

Povodom stogodišnjice diplomatskih odnosa Kraljevine Danske i Republike Srbije u 2017.godini, na poziv Nj.E. gospodina Morten Skovgaard-a, u ime rukovodstva Kuće klastera, izlazne strategije Danskog programa za lokalni ekonomski razvoj na Balkanu LEDIB 2007-2012, sastanku je prisustvovala Dr Danka Milojković, direktora Kuće klastera u Nišu i član Borda direktora Globalne TCI Mreže u Braseloni.

Dr Milojković je Nj.E. gospodina Skovgaard-a upoznala sa misijom i rezultatima rada Kuće klastera nakon misije LEDIB programa i planovima poslovno razvojne organizacije u 2017.godini i dalje. Poseban značaj predstavljaju klasterski zasnovani transnacionali sporazumi o saradnji koje je Kuća klastera inicirala i potpisala u prethodnom periodu doprinoseći socio-ekonomskoj projektnoj saradnji izmedju Srbije i Balkansko Crnomorskog regiona sa EU zemljama, Rusijom i Južnom Korejom. Pomenut je značaj Balkansko Crnomorske konferencije DANI KLASTERA, niškog brenda započetog 2010.godine uz podršku LEDIB programa, internacionalizovanog izvođenjem konferencije od 2013.godne u zemljama Balkana. Saradnja Kuće klastera sa danskim institucijama poput Danske industrijske konferederacije, Væksthus Hovedstadsregionen Rønne, Cluster Excellence Denmark, Univerziteta Južne Danske, Spinderihallerne Vejle, Danskom poljoprivrednom savetodavnom službom ocenjena je pozitivno. Preporučena je saradnja Kuće Klastera, u cilju razvijanja zajedničkih projekata od značaja za društvenu zajednicu kroz podršku preduzetništvu, sa danskim kompanijama koje posluju na području Srbije, sa posebnim fokusom na JI Srbiju.

Dogovorena je jednodnevna poseta Kući klastera i korisnicima i partnerima LEDIB programa od strane Ambasadora i njegovog tima u maju 2017.godine u okviru programa obeležavanja stogodišnjice diplomatske saradnje Kraljevine Danske i R Srbije, a radi diskusije o impaktima LEDIB programa na Grad Niš i JI Srbiju. Tom prilikom Nj.E. gospoding Skovgaard će održati predavanje niškim studentima i mladima – budućim preduzetnicima i posetiti vodeću kompaniju u prehrambenoj industriji u regionu, YUMIS, lociranu u Nišu i jednom od osnivača Kuće klastera.