Семинарът “Въвеждане на развитието на клъстерите в ЕС”, Ниш, 25.09.2015