Български Мебелен Клъстер

Cluster name Naziv              Български Мебелен Клъстер
Address Adresa           ул.Хан Омуртаг 82
City Grad               1124 София
Telephone No. Br.Telefona     +359 888 940 345
E-mail E-mail             g.christova@ligna-group.com
Internet address Internet adresa:       www.furnitureclusterbg.com
Contact person Kontakt osoba:        Genoveva Christova
Function within the cluster Funkcija u klasteru: President
About cluster:

Български Мебелен Клъстер е млада, динамична организация от нов тип, водена от потребностите на българската мебелна промишленост да налага свой собствен имидж и визия на външните пазари.

Български Мебелен Клъстер е сдружение с нестопанска цел, регистрирано през 2009 год. Членове на клъстера са мебелни фирми, дизайнерски студия и образователни институции, решили да обединят своите ресурси, възможности и потенциал, за да повишат конкурентоспособността си на външните пазари.

ЗАЩО Български Мебелен Клъстер?

Клъстерът е един от инструментите на конкурентоспособността и все пак не е единственият подход за изграждане на конкурентоспособност. Отделните мерки, насочени към фирмите, по отношение на иновации, дизайн, качество, продуктово развитие и маркетинг са също толкова важни. Това, което може да постигне клъстерът, обаче, е съвместна стъпка към предприемачеството и стимул за развитие на активи, технологии, инфраструктура и съвместни инвестиции, неща, които не биха могли да бъдат постигнати от една единствена фирма.

Конкуренти на вътрешния пазар и партньори на външните пазари – това е тайната на нашия успех. Доверие, честност, партньорство и бизнес етика – това са водещите принципи в нашето общуване.

Макар и едни от първите повярвали в силата на клъстерното коопериране, ние от Български Мебелен Клъстер сме амбицирани да опровергаем пословичния български индивидуализъм, като докажем, че ЗАЕДНО МOЖЕМ ПОВЕЧЕ!