Българската аутсорсинг асоциация

Cluster name Naziv              Българската аутсорсинг асоциация
Address Adresa           17, Tsar Assen Street
City Grad               1000 София
Telephone No. Br.Telefona     +359 2 489 5100
E-mail E-mail             info@outsourcinginbg.com
Internet address Internet adresa:       http://www.outsourcinginbg.com
Contact person Kontakt osoba:        Adriana Popova
Function within the cluster Funkcija u klasteru:
About cluster:

Визията на Българската аутсорсинг асоциация е да направи аутсорсинга водеща индустрия в България и да гарантира нейния растеж, авторитет, надеждност, иновативност и социална отговорност.

Българската аутсорсинг асоциация (БАА) е независима организация, чиято цел е да обединява и представлява интересите на компаниите, предоставящи аутсорсинг услуги, да комуникира ползите от аутсоринга с щироката общественост, да поощрява конкурентността в бизнес сектора и да създава благоприятна среда за привличане на чуждестранни инвестиции в сектора.

Асоциацията обединява компании от всички сфери на аутсорсинг индустрията – фирми, предлагащи услуги, свързани с BPO, ITO, KPO, LPO, HRO и други.