Kлъстер за достъпен туризъм (КДТ)

Kлъстер име Naziv        Клъстер за достъпен туризъм (КДТ)
Aдрес Adresa
Grad Grad                     София
Телефон Br.Telefona          +359 879 830 492
E-mail E-mail                  asia@nespirai.net
Интернет адрес Internet adresa    http://www.bulgariaforall.com
Лице за контакт Kontakt osoba
Функция в клъстера Funkcija u klasteru
За клъстера:

Сдружение „Клъстер за достъпен туризъм“ (КДТ) е организация, която обединява 13 фирми, 3 организации с нестопанска цел и 2 физически лица в перспективната и иновативна област ДТ.

Целта на клъстера е по-голяма ефективност и конкурентноспособност на чуждите пазари.