Клъстер за образование, обучения и квалификации

Kлъстер име Naziv        Клъстер за образование, обучения и квалификации
Aдрес Adresa
Grad Grad                     София
Телефон Br.Telefona          ‘+359 886 533 143; ‘+359 889 662 142
E-mail E-mail                  nfo@kook.bg ; kook.educationcluster@gmail.com
Интернет адрес Internet adresa    http://kook.bg/
Лице за контакт Kontakt osoba     Stoycho Stoychev
Функция в клъстера Funkcija u klasteru
За клъстера:

Сдружение с нестопанска цел „Клъстер за образование, обучения и квалификации“ e oбединение на фирми, организиции и хора за общи действия в областта на образованието и квалификациите

Основна дейност

Чрез обединение на заинтересованите страни в мрежа, да развива и предлага по-качествени услуги  и конкурентно образование и пре/квалификация, отговарящи на изискванията и нуждите на съвремието и бъдещето развитие