Сдружение „Клъстер за здравен туризъм – България“

Cluster name Naziv             Клъстер за здравен туризъм – България
Address Adresa           16 Bacho Kirov Str., Fl.1, App .4
City Grad               Sofia
Telephone No. Br.Telefona     +359 887 566 912; +359 887 445738;+359 2 988 0773
E-mail E-mail                     vestodent@gmail.com
Internet address Internet adresa:      http://healthtourismbg.com
Contact person Kontakt osoba:        Dr. Ventzislav Stoev
Function within the cluster Funkcija u klasteru: Chairman
About cluster:

Сдружение „Клъстер за здравен туризъм – България“ е  дружество, което извършва логистични услуги в сферата на здравеопазването, медицински асистанс на български и чужди граждани на територията на Република България и чужбина.

Мисия: Основната мисия на КЗТ е да популяризира името на България в световен мащаб като една от най-атрактивните дестинации за медицински туризъм. Уникалната природа и ресурси, в съчетание с високото ниво на българското здравеопазване, модерна хотелиерска и балнеологична база предлагат отлични възможности за целогодишно ефективно лечение на най-широко разпространените заболявания в наше време.

Партньори: Ние работим в сътрудничество с най-добрите клиники в България, доказали своя професионализъм и качество на предлаганите услуги и защитаващи доброто ниво и репутация на българското здравеопазване.

Услуги: Клиентът е най-важната фигура в дейността на КЗТ. Нашата фирма се грижи за всички детайли, свързани с организирането на пътувания, подготовката на документи, хотелски резервации, медицински посреднически услуги, туристически посещения и др.

Медицински туризъм: Медицинският туризъм е световно известна практика, при която жителите на една страна отиват в друга, за да получат медицински, дентални или козметични услуги. Медицинският туризъм привлича клиенти със своите по-ниски цени и възможността да се комбинира лечението с почивка, опознаването на историята и забележителностите на дадена страна.

In addition to treatment we organize  stay, accommodation and leisure programs of  choice.Beautiful scenery, the atmosphere and hospitality of Bulgaria will surely have a positive effect on the health and recovery of patients.