Сдружение “Клъстер на здравните региони”

Kлъстер име Naziv                    Сдружение “Клъстер на здравните региони”
Aдрес Adresa
бул. ‘България’ 102 бизнес център ‘Белисимо’ ет.8
Grad Grad                     София,1680
Телефон Br.Telefona           +359 2 85 48 782
E-mail E-mail                   bulgmed@gmail.com
Интернет адрес Internet adresa     http://zdravenews.org/
Лице за контакт Kontakt osoba      д-р Андрей Кехайов
Функция в клъстера Funkcija u klasteru         Председател
За клъстера:

Мисията на сдружение „Клъстер на здравните региони” е обединяване усилията на членовете на клъстера за повишаване ефективността в сектора, популяризиране и повишаване на качеството на работа, въвеждането на иновации в сферата на здравеопазването и научно-изследователски сектор в областта на нови здравни медикаменти, подобряване на условията на живот и технологичната модернизация на здравните заведения и производствените предприятия в сектора.