Български Клъстер “Телекомуникации” (БКТ)

Kлъстер име Naziv    Български Клъстер “Телекомуникации” (БКТ)
Aдрес Adresa                 бул. Цариградско шосе, 7ми км.
БИЦ Изот, офис 290
Grad Grad                     София
Телефон Br.Telefona          +359 2 866 51 90
E-mail E-mail                  office@bultranscars.com
Интернет адрес Internet adresa     http://www.bultranscars.com
Лице за контакт Kontakt osoba      Prof. Vladimir Pulkov Ph.D.
Функция в клъстера Funkcija u klasteru
За клъстера:

Български Клъстер “Телекомуникации” (БКТ) е създаден по инициатива на Фондация “ИКТ Клъстер” в началото на 2008 г. по проект „Формиране на Клъстер по телекомуникации и създаване на устойчива клъстерна стратегия”
Клъстерното обединение е създадено, за да подобри конкурентоспособността на фирмите. Усилията в тази насока са насочени към реализиране на най-добрите практики в управленските процеси, подобряване на маркетинговите стратегии на фирмите, постигне на по-висока степен на интернационализация и излизане на нови пазари.
Портфолиото на фирмите – членки покрива почти цялата продуктова гама на телекомуникационните услуги. Фирмите, членуващи в клъстера, конструират, произвеждат, инсталират и поддържат конкурентоспособни продукти, част от тях са софтуерни продукти в сферата на съвременните телекомуникационни услуги: IP телекомуникациите, интранет системи и специализиран софтуер. Други основни направления, в които работят фирмите, са разработка на телекомуникационно и мрежово оборудване, микро- и нано-електроника, вградени системи, токозахранващи устройства и конвертори, системи за сигурност, контрол на достъпа и пожароизвестяване, мултиплексори, оптични комуникации и т.н.
Български Клъстер “Телекомуникации” е доброволно, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение, основаващо се на взаимно доверие между членовете му и има следния основен предмет на дейност: координиране и съвместна дейност на членовете на Сдружението за мобилизиране на ресурси, подпомагане на развитието и просперирането на техния бизнес и утвърждаването им като водещи фигури в областта на сектор „Телекомуникации”.

 

Българската аутсорсинг асоциация

Cluster name Naziv              Българската аутсорсинг асоциация
Address Adresa           17, Tsar Assen Street
City Grad               1000 София
Telephone No. Br.Telefona     +359 2 489 5100
E-mail E-mail             info@outsourcinginbg.com
Internet address Internet adresa:       http://www.outsourcinginbg.com
Contact person Kontakt osoba:        Adriana Popova
Function within the cluster Funkcija u klasteru:
About cluster:

Визията на Българската аутсорсинг асоциация е да направи аутсорсинга водеща индустрия в България и да гарантира нейния растеж, авторитет, надеждност, иновативност и социална отговорност.

Българската аутсорсинг асоциация (БАА) е независима организация, чиято цел е да обединява и представлява интересите на компаниите, предоставящи аутсорсинг услуги, да комуникира ползите от аутсоринга с щироката общественост, да поощрява конкурентността в бизнес сектора и да създава благоприятна среда за привличане на чуждестранни инвестиции в сектора.

Асоциацията обединява компании от всички сфери на аутсорсинг индустрията – фирми, предлагащи услуги, свързани с BPO, ITO, KPO, LPO, HRO и други.

 

Български Мебелен Клъстер

Cluster name Naziv              Български Мебелен Клъстер
Address Adresa           ул.Хан Омуртаг 82
City Grad               1124 София
Telephone No. Br.Telefona     +359 888 940 345
E-mail E-mail             g.christova@ligna-group.com
Internet address Internet adresa:       www.furnitureclusterbg.com
Contact person Kontakt osoba:        Genoveva Christova
Function within the cluster Funkcija u klasteru: President
About cluster:

Български Мебелен Клъстер е млада, динамична организация от нов тип, водена от потребностите на българската мебелна промишленост да налага свой собствен имидж и визия на външните пазари.

Български Мебелен Клъстер е сдружение с нестопанска цел, регистрирано през 2009 год. Членове на клъстера са мебелни фирми, дизайнерски студия и образователни институции, решили да обединят своите ресурси, възможности и потенциал, за да повишат конкурентоспособността си на външните пазари.

ЗАЩО Български Мебелен Клъстер?

Клъстерът е един от инструментите на конкурентоспособността и все пак не е единственият подход за изграждане на конкурентоспособност. Отделните мерки, насочени към фирмите, по отношение на иновации, дизайн, качество, продуктово развитие и маркетинг са също толкова важни. Това, което може да постигне клъстерът, обаче, е съвместна стъпка към предприемачеството и стимул за развитие на активи, технологии, инфраструктура и съвместни инвестиции, неща, които не биха могли да бъдат постигнати от една единствена фирма.

Конкуренти на вътрешния пазар и партньори на външните пазари – това е тайната на нашия успех. Доверие, честност, партньорство и бизнес етика – това са водещите принципи в нашето общуване.

Макар и едни от първите повярвали в силата на клъстерното коопериране, ние от Български Мебелен Клъстер сме амбицирани да опровергаем пословичния български индивидуализъм, като докажем, че ЗАЕДНО МOЖЕМ ПОВЕЧЕ!

 

Бул Транс Карс

Kлъстер име Naziv                    Бул Транс Карс
Aдрес Adresa                 ул. „Зелена ливада“ № 7
Grad Grad                     София
Телефон Br.Telefona          +359 2 866 51 90
E-mail E-mail                  office@bultranscars.com
Интернет адрес Internet adresa     http://www.bultranscars.com
Лице за контакт Kontakt osoba      Maria Darakova
Функция в клъстера Funkcija u klasteru
За клъстера:

„Бул Транс Карс“ е регистрирано през 2013 г. българско сдружение с нестопанска цел на транспортни компании в сектора на сухопътния автовозен превоз на автомобили.

Каква е мисията на сдружението?
•Да обедини потенциала на на членовете си с оглед по-успешното им участие на пазара на транспортни услуги в Европа и Черноморския регион;
•Да повиши ефективността на участващите в сдружението превозвачи, посредством планирането и координирането на дейността им и предоставянето на съответстващи на пазарното търсене услуги;
•Да съдейства на членовете в следните основни направления •Координация и управление на дейността
•Външни контакти
•Развитие на административния и професионален капацитет
•Подпомагане на финансовата и инвестиционна дейност

•Да превърне българския автовозен сектор в модерен участник на европейския пазар на автомобилни транспортни услуги, способен да предлага услуги с висока добавена стойност и конкурентни условия.

Kлъстер за достъпен туризъм (КДТ)

Kлъстер име Naziv        Клъстер за достъпен туризъм (КДТ)
Aдрес Adresa
Grad Grad                     София
Телефон Br.Telefona          +359 879 830 492
E-mail E-mail                  asia@nespirai.net
Интернет адрес Internet adresa    http://www.bulgariaforall.com
Лице за контакт Kontakt osoba
Функция в клъстера Funkcija u klasteru
За клъстера:

Сдружение „Клъстер за достъпен туризъм“ (КДТ) е организация, която обединява 13 фирми, 3 организации с нестопанска цел и 2 физически лица в перспективната и иновативна област ДТ.

Целта на клъстера е по-голяма ефективност и конкурентноспособност на чуждите пазари.

 

Cluster of Medical Tourism

Kлъстер име Naziv        Cluster of Medical Tourism
Aдрес Adresa                  24 Stefan Karadja Str.
Grad Grad                     София
Телефон Br.Telefona          +359 879 815 800
E-mail E-mail                  adarska@gmail.com
Интернет адрес Internet adresa
Лице за контакт Kontakt osoba     Eugenia Adurrska
Функция в клъстера Funkcija u klasteru
За клъстера:

 

 

Сдружение „Клъстер за здравен туризъм – България“

Cluster name Naziv             Клъстер за здравен туризъм – България
Address Adresa           16 Bacho Kirov Str., Fl.1, App .4
City Grad               Sofia
Telephone No. Br.Telefona     +359 887 566 912; +359 887 445738;+359 2 988 0773
E-mail E-mail                     vestodent@gmail.com
Internet address Internet adresa:      http://healthtourismbg.com
Contact person Kontakt osoba:        Dr. Ventzislav Stoev
Function within the cluster Funkcija u klasteru: Chairman
About cluster:

Сдружение „Клъстер за здравен туризъм – България“ е  дружество, което извършва логистични услуги в сферата на здравеопазването, медицински асистанс на български и чужди граждани на територията на Република България и чужбина.

Мисия: Основната мисия на КЗТ е да популяризира името на България в световен мащаб като една от най-атрактивните дестинации за медицински туризъм. Уникалната природа и ресурси, в съчетание с високото ниво на българското здравеопазване, модерна хотелиерска и балнеологична база предлагат отлични възможности за целогодишно ефективно лечение на най-широко разпространените заболявания в наше време.

Партньори: Ние работим в сътрудничество с най-добрите клиники в България, доказали своя професионализъм и качество на предлаганите услуги и защитаващи доброто ниво и репутация на българското здравеопазване.

Услуги: Клиентът е най-важната фигура в дейността на КЗТ. Нашата фирма се грижи за всички детайли, свързани с организирането на пътувания, подготовката на документи, хотелски резервации, медицински посреднически услуги, туристически посещения и др.

Медицински туризъм: Медицинският туризъм е световно известна практика, при която жителите на една страна отиват в друга, за да получат медицински, дентални или козметични услуги. Медицинският туризъм привлича клиенти със своите по-ниски цени и възможността да се комбинира лечението с почивка, опознаването на историята и забележителностите на дадена страна.

In addition to treatment we organize  stay, accommodation and leisure programs of  choice.Beautiful scenery, the atmosphere and hospitality of Bulgaria will surely have a positive effect on the health and recovery of patients.

 

Аутомотив Клъстер България (АКБ)

Cluster name Naziv             Аутомотив Клъстер България (АКБ)
Address Adresa           ul. “Tsar Asen” 15
City Grad               Sofia
Telephone No. Br.Telefona     +359 2 98 687 54 / +359 2 90 30 681
E-mail E-mail                     office@automotive.bg
Internet address Internet adresa:       http://automotive.bg
Contact person Kontakt osoba:        1 – Plamen Stoev 2 – Dilyana Stoyanova
Function within the cluster Funkcija u klasteru:  1-HR; 2-European projects
About cluster:

Аутомотив Клъстер България (АКБ), създаден през юли 2012 г., е организация с нестопанска цел, представляваща интересите на автомобилни производители, доставчици и организации, предоставящи услуги за автомобилната индустрия. АКБ насърчава взаимодействието между членовете на клъстера и подкрепя техния бизнес растеж и конкурентоспособност посредством участие в съвместни международни проекти, проучвания и професионални автомобилни програми за квалификация.

В момента членовете на клъстера наброяват 22 местни и международни компании.

Основни цели:

  • Подпомагане на автомобилни компании със седалище или дъщерни дружества в България за изграждане и по-нататъшното развитие на тяхното производство, монтаж, проучване и развитие, продажби или услуги
  • Привличане на автомобилни производители и водещи международни доставчици на автомобилни компоненти на българския пазар и изтъкване на предимствата на България в сравнение с други страни от Източна Европа, Близкия Изток и Северна Африка
  • Подпомагане на проекти на членовете на АКБ, свързани с внедряване на технически подобрения и иновации, оптимизация на качеството, структури и процеси за намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността на международните пазари
  • Представляване интересите на членове на АКБ по всички въпроси, напр. посредством създаване на благоприятни правни и финансови условия за компаниите членове на АКБ
  • Стимулиране на етични пазарни отношения, т.е. корпоративните етични норми да бъдат в съответствие с Европейските директиви
  • Въвеждане на мерки съвместно с правителството, университетите, частните обучителни институции и членовете на АКБ по отношение на образованието и обучението, развитието на технологични центрове

 

Клъстер за образование, обучения и квалификации

Kлъстер име Naziv        Клъстер за образование, обучения и квалификации
Aдрес Adresa
Grad Grad                     София
Телефон Br.Telefona          ‘+359 886 533 143; ‘+359 889 662 142
E-mail E-mail                  nfo@kook.bg ; kook.educationcluster@gmail.com
Интернет адрес Internet adresa    http://kook.bg/
Лице за контакт Kontakt osoba     Stoycho Stoychev
Функция в клъстера Funkcija u klasteru
За клъстера:

Сдружение с нестопанска цел „Клъстер за образование, обучения и квалификации“ e oбединение на фирми, организиции и хора за общи действия в областта на образованието и квалификациите

Основна дейност

Чрез обединение на заинтересованите страни в мрежа, да развива и предлага по-качествени услуги  и конкурентно образование и пре/квалификация, отговарящи на изискванията и нуждите на съвремието и бъдещето развитие