DAN BALKANSKOG KLASTERA U SOFIJI – FINALNA KONFERENCIJA PROJEKTA Galerija