FORUM KLASTERA KREATIVA, ŠTIP, MAKEDONIJA, 26.OKTOBAR 2018.

Balkan black seaCreativaK

 

 

 

U organizaciji Klastera Kreativa iz Štipa – partnerske organizacije Balkansko Crnomorske Mreže Kuće klastera „BBS ClusNet“, a uz podršku Makedonskog Ministarstva privrede, održaće se Forum u petak 26.10.2018.godine u Štipu. Učesnike foruma će pozdravit Gradonačelnik Opštine Štip gospodin Blagoj Bočvarski i Rukovodilac Centra za razvoj Istočnog planskog regiona gospođa Dragica Zdraveva. Forum će zvanično otvoriti gospođa Violeta Peeva, predsednica Klastera Kreativa. Cilj Foruma je upoznavanje i diskusija o projektu „ESTEK“ i o mogućnostima internacionalizacije poslovanja Klastera Kreativa i partnerskih organizacija kroz saradnju sa Kućom klastera. Dr Danka Milojković će upoznati učesnike Foruma sa Modelom Kuće klastera za održivi ekonomski razvoj i internacionalizaciju klastera.

USPEH PRVE BiH KONFERENCIJE KLASTERA U MOSTARU

Na inicijativu Drvnog klastera Hercegovina DKH Mostar, u konzorcijumu klastera u oblasti drvne industrije, IKT, turizma, plastike i metala i uz podršku akademskih i obrazovno I&R institucija, održana je prva konferencija klastera u BiH pod nazivom ”Klasterizacija kao ključ konkurentnosti” u Mostaru od 13.-14.6.2018.godine.

Konferencija je ispunila očekivanja organizatora i suorganizatora strukturom učesnika i raznolikošću tema, prezentacija te aktivnim raspravama.  Prezentacije sa radionice Drvnog klastera Hercegovina, video i fotografije možete naći na ovom linku: https://drive.google.com/drive/folders/1Bwhiixwscubg6I37GCeAZk71-mQqVg5d

slika 1 BIH

slika 2 BIH

slika 3 BIH

Neki od važnijih zaključaka konferencije su da klasteri doprinose konkurentnosti sektora malih i srednjih preduzeća, da je neophodna nacionalna politika o razvoju klastera praćena akcionim planom i budžetom, da izgradnjom kapaciteta klaster menadžera klasterske organizacije mogu napredovati kroz regrutovanje novih članica, internacionalizaciju poslovanja klastera i povezivanje. Klastersko povezivanje u regionu Balkana i u Evropi je podržano od učesnika skupa jer doprinosi razvijanju trgovinske saradnje među članicama klastera – preduzećima i komercijalizaciji inovacija.

slika 4 BIH

Zaključna sesija I konferencijskog dana

Konferenciju je obeležilo svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji između Kuće klastera, kao koordinatora Balkansko Crnomorske Mreže Klastera BBS ClusNet i DKH u vezi podrške misiji i formalnog pristupanja klastera “BBS ClusNet”. BBS ClusNet je najveća kolaboraciona platform klastera u regionu nastala “bottom –up” pristupom razvoja klastera na Balkanu, po metodologiji Dansko-Srpske Kuće klastera. Okuplja više od 200 klastera u regionu u svim sektorima I iz svih Balkanskih zemalja i oko 3000 kontakata sa akterima razvoja klastera i ekonomskog razvoja u regionu, Evropi i na globalu.

slika 5 BIH

Pridruživanje Klastera Balkansko Crnomorskoj Mreži Klastera Kuće klastera

Zdravko Vojvodić, predsednik DKH Mostar i vlasnik kompanije Lignum i

Docent Dr Danka Milojković, direktor Kuće klastera I Borda direktora Global TCI Network

Organizatori konferencije su se složili da prva konferencija klastera u BiH preraste u tradicionalni poslovni događaj povezivanja MSP i institucija kroz klastere izvođenjem konferencije u narednim godinama.

Socijalni program konferencije obuhvatio je obilazak Starog Mosta i Franjevačke crkve, Počitelja, vodopada Kravice i networking večere u hotelu Bigeste u Ljubuški.

slika 6 BIH

Drvni klasteri Hercegovine i Hrvatske i Srpska Kuća klastera

slika 7 BIH

Pogled sa Starog Mosta u Mostaru

slika 22 BIH

Stari Most i prilaz

slika 10 BIH

Franjevačka crkva u Mostaru

slika 11 BIH

Počitelj

slika 12 BIH

Vodopad Kravice

Učesnici konferencije bili su u prilici da se vide i osete sinergiju delovanja članica Turističkog klastera Hercegovina.

Predstavnica Kuće klastera Docent dr Danka Milojković i Ekspert za klastere gospođa Zdenka Mesić iz Hrvatske, obišle su članicu DKH kompaniju Lignum doo u Mostaru www.lignumcentar.com , kao i Centar za klastersku izvrsnost “Cluster support centar” u infrastrukturnom smislu Kuću klastera Hercegovine koju je Grad Mostar dao na korišćenje konzorcijumu klastera Hercegovine.

slika 13 BIH

Hercegovačka Kuća klastera

slika 14 BIH

Lignum doo u Mostaru

slika 15 BIH

Lignum doo u Mostaru

slika 16 BIH

Lignum doo u Mostaru

slika 17 BIH

Mesto održavanja konferencije

slika 18 BIH

Mesto održavanja konferencije i gospođa Zdenka Mesić, ekspert za klastere

slika 20 BIH

slika 19 BIH

Gdin Daniel Cosnita, predsednik Rumunske asocijacije klastera ClusteRo I član Savetodavnog odbora Kuće klastera i gdin Marijan Kavran, direktor Drvnog klastera Hrvatske

Učesnici konferencije iz Drvnog klastera Banja Luka, članica BBS ClusNet Kuće klastera, najavili su 10. Jubilarnu konferenciju u oblasti drvne industrije “Ljudi, drvo i namještaj 2018“ u Banja Luci, u periodu od 29.-30.6.2018.godine. Više informacija na sajtu www.wmta-edu.com .

slika 21 BIH

Drvni klister Hrvatske I Republike Srpske, Kuća klastera, na Starom Mostu, u najavi konferencije u Banja Luci

Sveopšti utisak je da BiH, predvođena klasterima u Hercegovini, kreće klasterkim putem postizanja održivog ekonomskog razvoja u BiH skladu sa Evropskom strategijom klastera što će doprineti efikasnijoj integraciji BiH u EU i očuvanju mira u regionu.

Balkanski klasteri rade lokalno i misle globalno!

KJLASTERI BANNER

Završena prva konferencija o klasterima u Mostaru!

Konferencija je tokom dva dana okupila više od 170 gostiju i stručnjaka za klastere iz regije. Ovaj veliki događaj za BiH je održan u organizaciji INTERA TP, Drvnog klastera Hercegovina, Turističkog klastera Hercegovina, Mostar Software City-a, Klastera  metala i plastike i Sveučilišta u Mostaru te u suorganizaciji Ministarstva gospodarstva  HNŽ, a pod pokroviteljstvom Gospodarske  Komore FBIH i Vlade HNŽ/K. Više od pedeset predavača i panelista predstavilo je ključne teme u području klasterizacije, konkurentnosti i poslovnog umrežavanja na dvodnevnoj konferenciji u Mostaru.

Konferencija je svečano otvorena prigodnim obraćanjima Željka Laketića, ministra gospodarstva HNŽ/K, Zdravka Vojvodića, predsjednika Drvnog klastera Hercegovina, Stjepana Primorca, predsjednika Turističkog klastera

Hercegovina, prof.dr.sc. Željka Stojkića, dekana Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike, prof.dr.sc. Zdenka Klepića, prorektora Sveučilišta u Mostaru te Radmile Komadine, savjetnice gradonačelnika Grada Mostara.

Konferencija je započela kratkom prezentacijom projekta BACAR, financiranog iz Interreg IPA CBC HR-BIH-CG 2014-2020 programa, čiji opći cilj leži u jačanju institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih poduzeća s ciljem jačanja konkurentnosti kroz izgradnju pristupa klastera u području kreativne industrije, turizma i lokalne hrane.

Nakon ove prezentacije, o važnosti klastera i upravljanju istima je govorio Daniel Cosnita, predsjednik udruženja klastera Rumunjska, koji se u svom izlaganju osvrnuo i na najbolje prakse, ali i mogućnosti suradnje klastera na međunarodnoj razini. Iskustva regionalnih klastera i uspješne priče prisutnima je ispričala docent dr.Danka Milojković, direktorica Upravnog odbora Instituta za konkurentnost, inovativnost i klastere TCI Barcelona i Kule klastera Niš, koja je na konferenciji svečano potpisala i Memorandum o suradnji sa Drvnim klasterom Hercegovina. Kroz interaktivnu diskusiju u okviru prvog panela regionalni stručnjaci, Marijan Kavran – direktor Hrvatskog drvnog klastera, Anđa Vukćević – predsjednica Turističkog Klastera Montenegro, prof.dr.sc. Ivica Veža – FESB Split, Milan Šolaja – CEO Vojvodina ICT klaster, Zoran Radošević – Turistički Klaster Una prezentirali su primjere dobre prakse klastera koji se mogu pronaći u susjednim zemljama. Ujedno, bilo je riječi i o brojnim preprekama na koje nailaze klasterske inicijative.

Prof.dr.ing. Vera Hummel iz HS ESB Reutlingen u svom se izlaganju osvrnula na važnost tvornice učenja usmjerene na buduća istraživanja i obrazovanje u proizvodnji prenoseći tako svoja iskustva koja je stekla radeći u ovom području u Njemačkoj.

Druga panel diskusija na kojoj su sudjelovali Goran Dodig, CFO INTERA TP, prof.dr.sc. Željko Stojkić – dekan

FSRE, Dragan Rezić – predsjednik UO DKH, Ivan Jurilj – ravnatelj ureda Vlade ZHŽ za Europske integracije, Armin Talić – generalni manager Bit Alijansa, Mirna Jelčić – direktorica REDAH-a, Ratko Bataković – direktor IPC Tehnopolis je stavila naglasak na digitalizaciju, klasterizaciju i konkurentnost te značaj horizontalnog tehnološkog  povezivanja ističući značaj povezivanja svih aktera za napredak cjelokupnog gospodarstva.

Konferencija je završila trećom panel diskusijom u kojoj su sudionici: Perica Jurković – predsjednik gospodarske komore HNŽ,  Miroslav Minić – Stručni suradnik u  Privrednoj komori RS, Nada Rakočević – Sekretar udruženja  informacijskih i komunikacijskih tehnologija unutar Privredne komore CG,  Maja Šimić Škutor – savjetnik za EU  projekte Ministarstva gospodarstva HNŽ i Zdenka Mesić – ekspert za klasterizaciju, međusobnom raspravom došli do zaključaka neophodnih za unapređenje suradnje komora i klastera. Jedan od najvažnijih zaključaka cijele konferencije proizišao je iz navedene panel diskusije a to je da je u BIH nužno uskladiti komorski sustav i obvezu članstva u komorama na svim razinama vlasti te da svi klasteri trebaju biti članovi komora.

Poslovno umrežavanje i povezivanje postaje prioritetna ekonomska praksa u svim razvijenim zemljama, stoga se i u državama JI Europe sve više razvijaju različite platforme poslovnog povezivanja, najčešće u obliku klastera. Stoga je kroz cijelu konferenciju naglašavano kako je potrebno na svim razinama vlasti snažnije podržati te relativno nove oblike poslovnog povezivanja koji sve više doprinose ostvarivanju gospodarskih rezultata.

Nastavno na ovo istaknuto je kako je za razvoj klastera potrebno osigurati  aktivnu suradnju klastera sa akademskom zajednicom i javnom upravom  te osigurati financiranje rada klastera iz javnih proračuna.  Klasteri moraju sudjelovati u donošenju strateških dokumenata, a i gospodarstvenici udruženi u klastere moraju imati mogućnost utjecanja na ključne odluke i kreiranje razvojnih politika.

Sudionici konferencije su iskazali svjesnost potrebe budućih sektorskih promjena, ali i odlučnost u stavu da treba  upravljati promjenama i izazovima. Odlučni su u namjeri  izgradnje ljudskih kapaciteta pa će se u narednom periodu pristupiti dodatnoj edukaciji i obučavanju kadrova, posebice za europske projekte. Klasteri trebaju potaknuti veću implementaciju inovacija, ali i potpuno novi pristup u obrazovanju. Postojeći klasteri u BIH moraju što aktivnije nadležnim institucijama predlagati moguća rješenja i smjernice za poboljšanje učinka klasterizacije. Jedan od konkretnih zaključaka konferencije upravo se odnosi na pravljenje presjeka postojećeg stanja i predlaganje konkretnih  mjera u području poboljšanja u obrazovnom sustavu, primjeni inovacija i internacionalizaciji klastera, što su sudionici odredili kao glavne razvojne izazove.

Sudionici konferencije istaknuli su i niz drugih tema iz djelokruga rada klastera, a jedna od važnijih odnosi se na ulogu klaster menadžera, nužnost njegovog profesionalnog angažmana i stalnog ulaganja u obuke. Svi su složili kako je jako važno da svi klasteri ulažu u menadžment jer jedino na taj način mogu postići razvoj, promociju i vidljivost klastera.

Konferencija je poslužila i kao mjesto za ostvarivanje intenzivnih međunarodnih kontakata, budući da je većina sudionika pokazala interes za EU projekte, zajedničko apliciranje i prijave na natječaje te razvoj bilateralnih kontakata. Svi su ocijenili kako im nedostaju mogućnosti za umrežavanje, stoga su konferenciju iskoristili kao mjesto intenzivnog druženja i razmjene sektorskih informacija među klasterima.

Klasteri su pokretači gospodarstva i lanac dodatne vrijednosti!

KJLASTERI BANNER logoi

 

TCI EVROPSKA KONFERENCIJA KLASTERA U SOFIJI USPEŠNO PRETVORILA IZAZOVE U MOGUĆNOSTI

tci2018

Bila je ovo prva TCI regionalna konferencija na Balkanu i okupila je više od 130 aktera klastera iz 26 zemalja. Rukovodilac Odeljenja za klastere EC DG Growth gospođa Ulla Engelmann i sekretar Globalne TCI Mreže gospodin Alberto Pezzi otvorili su konferenciju koja je realizovana u okviru predsedavanja R Bugarske Savetom EU.

Program konferencije obuhvatao je klaster ture u Sofiji (IKT) i Plovdivu (Mašinstvo), plenarne i paralelne sesije, koktel dobrodošlice i svečanu večeru započetu tradicionalnim Bugarskim folklorom.

ENEF Klaster energetske efikasnosti Vojvodine iz Novog Sada, nosilac bronzane nalepnice ESCA ocenjivača klasterske izuzetnosti i Kuća klastera bili su učesnici konferencije iz Srbije.

Sugestija Kuće klastera bila je da buduća EU Politika klastera predviti „odozdo na gore“ pristup razvoju klastera i finansiranju aktera klastera kako bi jaz u dijalogu između javnog i privatnog sekora bio manji, a time dogovori delotvorniji u cilju postizanja održivog socio-ekonomskog razvoja na Balkanu i očuvanja mira u regionu.

Fotografije i video zapisi sa konferencije dostupni su na linku.

Više informacija o konferenciji dostupno je na linku http://www.tci-network.org/reg2018_sofia .

Kompletan članak o konferenciji dostupan je samo na engleskom jeziku na sajtu Kuće klastera. Unapred hvala na razumevanju. Za dodate informacije možete nam se obratiti putem mejla info@clusterhouse.rs

Pozivamo Vas da se pridružite najvećem svetskom klasterskom događaju u ovoj godini

XX Globalnoj TCI konferenciji u Torontu od 16. -18.oktobra 2018.godine

Most DK – Južna Srbija

U okviru programa TRKA ZA PREDUZETNIČKI JUG SRBIJE, Niška Kuća klastera u partnerstvu sa Epus-Aktivator klasterom i Visokom strukovnom poslovnom skolom u Leskovcu, organizuje susrete Danske Ambasade i privrednika u Nišu i Leskovcu.
Domaćini okruglih stolova “Saradnja Danske i Južne Srbije” su Nišavski upravni okrug i Kabinet Gradonačelnika Grada Leskovca. Cilj je ponaći kanale distribucije i prodaje juznosrpskih kompanija u Danskoj i privući Danske investitore u Južnu Srbiju.
Učesnici okruglih stolova biće akteri klastera: javni, privatni i akademski sektor.

Nakon dva velika Danska programa na području juga Srbije: LEDIB i F&B, novi mehanizam saradnje DK-RS je usmeren na izvoznike i investitore.
U okviru posete Leskovcu Nj.E. Ambasador Danske otvoriće “Trening centar za omladinsko preduzetnistvo i klastere”, predmet donacije Kuce klastera Školi u okviru programa “TRKA ZA PREDUZETNIČKI JUG SRBIJE”.

Prioritet učešća imaju AKTIVNE ČLANICE KUĆE KLASTERA i partneri.

dksrb

Kuća klastera “BBS ClusNet” u Upravnom odboru TCI

3baner2

Kuća klastera, inicijator i koordinator Balkansko Crnomorske mreže klastera BBS ClusNet je organizacioni član Global TCI Network  – Instituta za konkurentnost, inovativnost I klastere sa sedištem u Barseloni. Jedan od članova Upravnog odbora  TCI je Docent Dr Danka Milojkovic, direktor Kuće klastera iz Niša i menadžer BBS ClusNet. Ona je izabrana na Generalnoj skupštini TCI u Montereju, Meksiko 2014.godine I re-izabrana na XX Globalnoj TCI konferenciji u Bogoti u Kolumbiji novembra ove godine.

dankapredaje

Informacije o zadacima i aktivnostima Dr. Milojković u UO TCI dostupne su samo na engleskom jeziku. Unapred hvala na razumevanju.

RESTARTOVATI KLASTERE NA BALKANU

Nakon dugog petogodišnjeg perioda izostanka razvoja klastera na Balkanu, novi talas optimizma za Balkanske klastere dolazi organizovanjem ECCP sastanka povezivanja klastera u Grčkoj. Kuća klastera, izlazna strategija Danskog programa LEDIB 2007.-2012. i samo-finansirajući alat Kuće klastera Balkansko Crnomorska mreža klastera “BBS ClusNet” osnovana 2012, koja okuplja više od 170 klastera u regionu, prepoznata je od Evropske komisije kao potencijalni strateški partner u regionu.

okupacija

 

Tekst članka je u celosti dostupan na engleskom jeziku.

Srpska klasterska zajednica je na događaju u Solunu bila prisutna po preporuci Kuće klastera i izboru EC/ECCP sa 8 klastera (3 iz Vojvodine, 2 iz Beograda, 2 iz Niša i 1 iz Leskovca) iz oblasti kreativnih industrija, automobilske industrije, prerade hrane i poljoprivrede, omladinskog preduzetništva, modnog dizajna i urbanog planiranja.

prezentacija

 

Naredno okupljanje Balkanske klasterske porodice biće u Bukureštu 22.-23. novembra 2017. i u Sofiji u Martu 2018.

 

prezentacija2

OKRUGLI STO SA ZVANIČNICIMA EC O S3 IMPLEMENTACIJI & POLITICI RAZVOJA KLASTERA NA BALKANU

eccpgrc

Kuća klastera je partnerska institucija za Balkansko Crnomorski region ECCP Matchmaking Misiji u Solunu.

Članice BBS ClusNet, mreže klastera Kuće klastera na Balkanu i Crnom Moru, u oblasti kulture i kreativnih industrija, kružne ekonomije,  mobilnosti, pametnih gradova, poljoprivrede i autoindustrije se pozivaju da registruju učešće do 28.jula na 10. Matchmaking misiji koja će se održati u Solunu, u Grčkoj, čime dobijaju mogućnost da budu izabrani za refundiranje troškova učešća do 800 EUR po klasteru u skladu sa EU procedurom.

Zvanični jezik događaja je engleski. Informacije o događaju I detaljima prijave učešća su dostupne samo na engleskom jeziku.

USPOSTAVLJANJE KLASTERA STARIH ZANATA JUŽNE SRBIJE

RAS3

Projekat sufinansira Razvojna agencija Srbije i GIZ, uz lokalnu koordinaciju Kuće klastera iz Niša sa partnerima iz Leskovca, Pirota i Vranja. Trajanje projekta: jul – decembar 2017.

Aktivnosti na projektu imaju zadatak da doprinesu unapređenju ekonomskog razvoja i da utiču na probleme nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama na jugu Srbije kroz podršku samozapošljavanju u sektoru usluga i turizma.

Krajnji korisnici projekta su postojeće preduzetničke firme mlađih kategorija vlasnica MSPP do 35 godina starosti, MSP pod upravom i u (su) vlasništvu žena kao i potencijalne preduzetnice. U projekat će biti uključeno najmanje 30 žena iz urbanih i ruralnih sredina nišavskog, jablaničkog, pirotskog i pčinjskog okruga čime će se postići pokrivenost većeg dela teritorije na jugu Republike Srbije.

Osim cilja kojim želimo da doprinesemo unapređenju ekonomskog razvoja i da utičemo na problem nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama, glavni cilj projekta je usmeren ka stvaranju novih mogućnosti (samo) zapošljavanja i smanjenju migracija iz ruralnih područja kroz osnaživanje žena u preduzetništvu.

Radne aktivnosti planirane u okviru projekta bi trebalo da podstiču očuvanje kulturne tradicije, povećanje kvaliteta proizvodnje, mogućnost učestvovanja na domaćem i inostranom tržištu kao i ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim i gradskim sredinama projektnog područja.

DAN KLASTERA, 11.maj 2017, Niš

banerdk

za korisnike i partnere LEDIB programa, poslovnu i akademsku zajednicu i članove Kuće klastera

Organizatori:

Ambasada Danske u Srbiji i Kuća klastera Niš

uz podršku Ekonomskog fakulteta u Nišu i kompanije YUMIS Niš 

AGENDA

Vreme Tema
10:30 – 11:00 Učešće sa specijalnom pozivnicom

Okrugli sto o uticaju LEDIB programa na razvoj malih i srednjih preduzeća u južnoj Srbiji i unapređenje poslovnog razvoja kroz saradnju nauke i prakse uz podršku javnog sektora. Adresa: Generala Milojka Lešjanina 52 Niš

Registracija učesnika

11:00 – 11:30 Otvaranje Okruglog stola i pozdravni govori

·  Nj.E. gospodin Morten Skovgaard Hansen, Šef misije, Danska ambasada u Beogradu

·  Gospodin Carsten Lund, Predsednik Skupštine Saveza LEDIB Kuća klastera sa sedištem u Kopenhagenu

·  Dr Danka Milojković, Direktor Kuće klastera Niš I Borda direktora Global TCI Net

11:30 – 12:30 Plenarna sesija

·        Diskusija o impaktima LEDIB programa na jug Srbije i lokalnom ekonomskom razvoju nakon završetka petogodišnje misije LEDIB programa 2012.godine

·        Uloga Kuće klastera, izlazne strategije LEDIB programa, u regionu i mogućnosti njenog daljeg razvoja i rasta uz podršku lokalnih i regionalnih partnera u cilju unapređenja privrednog razvoja i generisanja novih poslova

·        Diskusija sa poslovnom i akademskom zajednicom o aktuelnim preprekama za progresivniji razvoj i snažnije poslovanje na jugu Srbije

·        Zaključci okruglog stola

Moderacija: Tim Kuće klastera Niš

 

13:00 – 14:30 Učešće sa specijalnom pozivnicomRučak u etno restoranu,
15:00 – 16:00 Učešće sa specijalnom pozivnicomPoseta YUMIS kompaniji
 

 

16:30 – 17:30

 

Predavanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu

Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja, Niš

za student, poslovnu i akademsku zajednicu, javne institucije

Tema

“State of Green – the Danish way”

Rezime predavanja:

Osvrt na poslovanje danskih kompanija u Srbiji i LEDIB program.

https://stateofgreen.com/en/sectors

Nj.E. gospodin Morten Skovgaard Hansen

Šef misije, Danska ambasada u Beogradu

Zvaničan jezik “Dana klastera” je srpski.

Događaj će biti praćen medijima.

Za dodatne informacije kontaktirati  Info Centar Kuće klastera:

info@clusterhouse.rs  ili  065 – 52 07 121

U iščekivanju konstruktivne diskusije za korak napred u privrednom razvoju južne Srbije kroz klastere.